NRD Systems

 
verslo klimato gerinimas ir e. valdymas
Veikla
NRD Systems yra informacinių sistemų kūrimo ir vystymo bendrovė, kuri specializuojasi valstybinių mokesčių sistemų bei valstybinių registrų modernizacijos srityse. Bendrovė nuo savo įkūrimo datos - 1998 metų spalio 15 d. – yra sukūrusi per 100 sėkmingai veikiančių valstybinių registrų, informacinių sistemų daugiau nei penkiasdešimtyje pasaulio šalių keturiuose žemynuose. NRD Systems priklauso NRD Companies korporatyvinei struktūrai. Įmonės būstinės yra Vilniuje ir Kaune.
 
Bendrovės darbo sritys – verslo, nuosavybės, hipotekos, licencijų ir gyventojų registrų informacinių sistemų kūrimas ir vystymas. Kompleksinės NRD Systems paslaugos apima visą modernaus registro kūrimo procesą, organizacijos kompetencijos ugdymą bei sistemų priežiūrą.
 
NRD Systems drauge su savo grupės įmonėmis vykdo valstybės reformas, rengdami teisės aktų projektus, kurdami ir jungdami į bendrą sistemą atskirus registrus, projektuodami bei diegdami naujas sistemas orientuotas į užsakovų veiklos, infrastruktūros reikalavimus.
 
Didžioji dalis NRD Systems vykdomų projektų turi stiprią įtaką kylančios ekonomikos šalyse. Diegiama skaitmeninė transformacija gerina verslo aplinką, didina gyventojų ir verslo galimybes pasinaudoti įvairiais finansiniais instrumentais, skatina skaidresnį bei efektyvesnį procesų valdymą.
Klientai

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos, Kaimanų salų Vyriausybė, registrų departamentas prie Mauricijaus Finansų ir ekonomikos ministerijos, Ruandos plėtros taryba, Ugandos investicijų taryba, Zanzibaro prekybos ir pramonės ministerija bei kiti.

Pasiekimai

Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI) nuo 2020 metų balandžio mėnesio Lietuvos gyventojams atvėrė duris į atnaujintą Elektroninio deklaravimo (EDS) vedlį. Tarptautine patirtimi bei vartotojų lūkesčiais grįstą Gyventojų pajamų mokesčio (GPM) deklaravimo sistemą įgyvendino viešąjį konkursą laimėjusi NRD Systems, kuri atliko naujos programinės įrangos kūrimo ir EDS vystymo dalį. 

NRD Systems kartu su kitomis NRD Companies ir INVLT Technology grupių įmonėmis (NRD AS, Etronika, NRD East Afrika bei Algoritmų Sistemomis) tęsia virtualaus fiskalinio prietaiso valdymo sistemos kūrimo, diegimo ir paleidimo konsultavimo paslaugas Zanzibare. Pagrindinis šio projekto tikslas yra sukurti virtualiomis technologijomis pagrįstą elektroninių fiskalinių įrenginių valdymo sistemą, kuri bus naudojama mokesčių mokėtojams išduodant fiskalinius skaitmeninius kvitus už kiekvieną pardavimo operaciją. Klientas – Zanzibaro Mokesčių Inspekcija (angl. Zanzibar Revenue Authority). 

NRD Systems turi gerąja praktika grįstos teisinio reguliavimo patirties įvairiose pasaulio šalyse. Bendrovės indėlis atsispindi šių šalių Pasaulio banko Doing Business ir kituose progreso rodikliuose. Tai puikiai iliustruoja Pasaulinio banko „Starting a Business“ Liberijos rodiklis, kuris 2013 metais ženkliai pakilo iki 38 vietos (nuo 88 vietos, buvusios 2009 metais). Rodiklyje buvo nurodyta, jog šiuos skaičius įtakojo „vieno langelio“ principas. O jį įdiegė NRD Systems, bendradarbiaudama su šalies vyriausybe. 

Intelektinis kapitalas

NRD Systems informacinių sistemų kūrimo, mokymų ir techninės informacinių sistemų priežiūros produkto realizavimo bei palaikymo procesams taikoma įmonės integruota vadybos sistema, kuri apima kokybės valdymo sistemos sertifikatą ISO 9001, informacijos apsaugos valdymo sistemos sertifikatą ISO 27001, aplinkosaugos vadybos sistemos sertifikatą ISO 14001.

Taip pat NRD Systems sukūrė unifikuotą registravimo platformą (URP), kuri apima standartinių procesų automatizavimą bei lengvai pritaikoma besikeičiantiems poreikiams. Platforma leidžia ne tik greitai užsakovui pasiūlyti veikiantį sprendimą, bet ir lengvai pritaikyti srities procesus skirtingų šalių poreikiams. URP gerina paslaugų prieinamumą ir efektyvumą verslo įmonėms bei investuotojams. Ji teikia bazines registro paslaugas, ant kurio pagrindo galima sukurti galutinį sprendimą, pritaikytą specialiems užsakovo reikalavimams ar teisinei bazei. 

Mindaugas Glodas 
Generalinis direktorius

[email protected]