NRD CS

 
kibernetinė sauga
Veikla

NRD CS yra technologinių kibernetinės gynybos konsultacijų, reagavimo į saugos incidentus bei taikomųjų mokslinių tyrimų įmonė, teikianti paslaugas specializuotų viešojo sektoriaus paslaugų teikėjams (teisėsauga, telekomunikacijų ir ryšių bendrovės, nacionaliniai ryšių reguliatoriai, nacionalinės kritinės infrastruktūros valdytojai), finansų sektoriui bei organizacijoms, valdančioms ir tvarkančioms slaptus duomenis bei didelio jautrumo informaciją. Įmonė veikia Lietuvoje, Rytų Europoje, Kaukazo regione, Rytų Afrikoje bei Pietų Azijoje.

NRD CS taip pat dalyvauja įgyvendinant „Norway Registers Development“ AS (NRD AS) siekį sukurti saugią skaitmeninę aplinką šalims, vyriausybėms, verslams ir gyventojams. NRD CS reagavimo į saugos incidentus komanda (NRD CIRT) teikia kibernetinės saugos konsultacijas, atlieka saugos auditą, atitikties ir rizikos vertinimą, prisideda prie kritinių kontrolės priemonių (Critical Controls) vystymo, kuria ir diegia kibernetinės gynybos bei informacinių sistemų saugumo technologijas ir vykdo mokymus organizacijų informacijos saugumo padaliniams.

Kaip atskira įmonė NRD CS įsteigta 2013 metais, o veiklą pradėjo 2014 m. sausį, tačiau patirtį įmonė skaičiuoja dar nuo 2008 metų, kai kibernetinės saugos discipliną pradėjo vystyti „Baltic Amadeus Infrastruktūros Paslaugos" (dabar – BAIP).

Klientai

Valstybinės organizacijos, žvalgyba ir teisėsauga, ypatingos svarbos valstybinė infrastruktūra bei didelių verslo organizacijų informacijos saugos padaliniai.

Pasiekimai

NRD CS su NRD AS konsultuoja bei techniškai padeda Bangladešo skaitmenizacijos tarybai steigti šalies kibernetinės saugos incidentų tyrimo tarnybą: padeda rengiant kibernetinės saugos dokumentus ir diegiant CIRT technologijas.

NRD CS su BAIP ir NRD AS sukūrė nacionalinę Butano kibernetinio saugumo incidentų tyrimo tarnybą BtCIRT. Ji siekia koordinuoti informacijos srautus, valdyti kibernetines grėsmes, reaguoti į atakas bei stiprinti kibernetinę saugą šalyje.

NRD CS (BAIP sudėtyje) modernizavo Lietuvos ir Estijos teismo ekspertizės skaitmeninės informacijos ekspertinių tyrimų laboratorijas. Sukurta centralizuota laboratorija, įrengta kompiuterinė ir specializuota programinė įranga, įdiegti procesai.

NRD CS įdiegė, sukonfigūravo ir parengė naudoti pažangią analizės platformą Lietuvos muitinėje, skirtą analitikos ir tyrėjų komandoms. Platformoje integruoti duomenys iš daugiau kaip 20 informacinių sistemų.

Intelektinis kapitalas

NRD CS specialistai bendradarbiauja su tarptautinėmis organizacijomis bei mokslininkų bendruomene Lietuvoje ir užsienyje.

NRD CS aktyviai prisideda prie tarptautinių mokslinių tiriamųjų darbų ruošimo ir kitų iniciatyvų kibernetinio saugumo srityje bei panaudoja šią patirtį ir įžvalgas savo projektuose.

NRD CIRT – pirmoji Baltijos šalyse komercinė reagavimo į kibernetinės saugos incidentus tarnyba, FIRST narė, taip pat įtraukta į Trusted Introducer sąrašus.

NRD CS specialistai sukūrė kolektyvinę kibernetinės gynybos sistemą „DeepEye, paremtą natūraliais tarpusavyje susijusių organizacijų pasitikėjimo ryšiais bei „Critical Controls“ metodika efektyviai kibernetinei gynybai.

NRD CS sukūrė atvirųjų šaltinių žvalgybos (OSINT) programinės įrangos modulį IntelEye“, leidžiantį klientams rinkti ir stebėti atviruosiuose šaltiniuose pasirodančią informaciją bei gauti ataskaitas bet kokia jų pasirinkta tema.

Klientai apie bendrovę
 

„Informacinių technologijų ir telekomunikacijų departamentui malonu patvirtinti, kad NRD CS sėkmingai užbaigė projektą. Konsultantai, suteikę paslaugas, buvo itin kompetentingi ir aktyvūs. Departamentas taip pat dėkingas už šešis mėnesius trukusį nuotolinį palaikymą“, - Jigme Thinlye, Namgyal Butano Informacinių technologijų ir telekomunikacijų departamento direktorius.

 

Dr. Vilius Benetis
Direktorius

vb@nrdcs.lt