Novian Systems

 
it paslaugos ir programavimas
Veikla

Programavimo srityje dirbančios „Novian“ grupės įmonės kuria informacines sistemas, verslo analitikos ir procesų automatizavimo sprendimus verslui bei viešajam sektoriui.

„Novian“ programavimo srities įmonė „Novian Systems“ iki 2020 m. pabaigos buvo žinoma kaip „Algoritmų sistemos“. Šiandien Lietuvos bendrovė „Novian Systems“ ir jai priklausanti Estijos bendrovė „Andmevara AS“ yra vertinamos kaip patikimų pritaikytųjų informacinių sistemų bei IT sprendimų kūrėjos, ypač viešojo sektoriaus srityje. Nuo 2021-ųjų, prie „Novian Systems“ prijungus verslo analitikos ir procesų automatizavimo sprendimų bendrovę „Aceną“, „Novian Systems“ išplėtė programavimo paslaugų spektrą. 2021 m. pabaigoje prie „Novian Systems“ buvo prijungta programavimo įmonių prisijungė informacinių sistemų bei programinės įrangos kūrimo bendrovė „Elsis PRO“. 

Itin daug patirties specialistai yra sukaupę kurdami mokesčių valdymo sistemas, taip pat aktyviai dirbdami e. sveikatos, aplinkos apsaugos, išmaniojo miesto, e. valdžios ir kitose srityse. Dirbant su viešojo sektoriaus organizacijomis įgytos žinios yra aktualios ir ieškant sprendimų verslo įmonėms.

Klientai

„Novian“ programavimo srities įmonės orientuojasi į sudėtingų pritaikytųjų informacinių sistemų valstybinėms institucijoms, didelėms ir vidutinėms įmonėms kūrimą, verslo procesų skaitmeninimą, verslo analitikos sprendimus, o kartu su „Novian Technologies“ ir „Zissor“ įgyvendina ir kompleksinius projektus.

Taip pat daug dėmesio skiriama verslo ir kitiems procesams efektyvinti pasitelkiant didžiųjų duomenų ir „duomenų ežerų“ (ang. Data Lake), dirbtinio intelekto, procesų robotizavimo sritis.

Pagrindinės industrijos, kuriose įmonės teikia paslaugas – e. valdžios, e. mokesčių, e. sveikatos ir „išmaniojo miesto“, aplinkosaugos sritys, taip pat kontroliuojančios bei mokslo institucijos, verslas.
 

Pasiekimai

IVL Švedijos aplinkos tyrimų instituto ir „Novian Systems“ sukurta informacinė sistema WAMPS padeda modeliuoti ir įgyvendinti atliekų tvarkymo scenarijus. Ji aštuonių Baltijos jūros regiono valstybių organizacijoms leido palyginti skirtingus atliekų tvarkymo scenarijus bei pasirinkti ekonomiškiausią.

„Novian Systems“ išplėtojus kompleksišką gyventojų pajamų mokesčio (GPM) informacinę sistemą, šalies Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI) gali paprasčiau surinkti ir apdoroti su GPM susijusius duomenis. Šie ir kitų bendrovių atlikti atnaujinimai leidžia gyventojams patogiau teikti GPM deklaracijas internetu.

Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondas siekia mažinti žmonių, kuriems gresia skurdas ir (ar) socialinė atskirtis, skaičių. Siekiant efektyviau administruoti fondo veiklą Lietuvoje, „Novian Systems“ sukūrė vieningą administravimo ir procesų automatizavimo informacinę sistemą

Siekiant gerinti rezultatus ir efektyviau naudoti finansavimą, šalies Valstybinėje darbo inspekcijoje įdiegta veiklos valdymo rezultatų ir stebėsenos sistema, taip pat leidusi sumažinti verslui tenkančią administracinę naštą. Pokyčius inspekcijoje įdiegė „Novian Systems“.

Intelektinis kapitalas


„Novian Systems“

Nuo 2003 metų turi ISO 9001 kokybės vadybos sistemos standartą. Atitiktis šiam standartui užtikrina, kad organizacijoje veikiantys procesai yra valdomi, stebimi ir dokumentuojami laikantis geriausių pasaulio praktikų.

Atitiktis ISO 27001 Informacijos saugos standartui apibrėžia taisykles, kurių turi būti laikomasi siekiant užtikrinti informacijos saugą laikantis tarptautinių standartų. Įmonė šį standartą įgijo 2008 metais.

ISO 14001 aplinkosaugos vadybos sistemos standarto atitiktis įmonėje nuo 2012 metų garantuoja, kad joje veikla vykdoma atsižvelgiant į dabartinius aplinkosaugos iššūkius ir stengiamasi į juos atsižvelgti mažinant gamtinių išteklių vartojimą, kuriant produktus ir paslaugas, kurie tausoja gamtą.

„Andmevara AS“

Nuo 2011 m. „Andmevaros“ vartotojo palaikymo paslaugos įvertintos pagal kokybės valdymo sistemos 9001:2008 sertifikatą.

   
Klientai apie bendrovę
 

„Dirbant su įmone „Algoritmų sistemos“ (dabar – „Novian Systems“), kuri buvo atsakinga už pagrindinį programavimą, WAMPS tapo labai naudingu ir veiksmingu įrankiu atliekų tvarkymo planavimo procese. Su šia bendrove buvo lengva bendradarbiauti, jie pademonstravo puikias žinias, kantrybę bei į klientą orientuotą dėmesį“, - Carl Jensen, IVL Švedijos aplinkos tyrimų institutas.

 

Evaldas Rėkus
Generalinis direktorius

[email protected]