Algoritmų sistemos

 
 
it paslaugos ir programavimas
Veikla

Aukštos kokybės, efektyvios ir patikimos informacinės sistemos didelėms ir vidutinėms organizacijoms, programos įmonių verslo procesams automatizuoti. Pagrindinės įmonės veiklos kryptys yra e. valdžia, e. sveikata, finansai, socialinė apsauga, aplinkos apsauga bei sprendimai švietimo sektoriui.

Klientai

Valstybinė mokesčių inspekcija, Valstybinė darbo inspekcija, Valstybinė ligonių kasa, VĮ Registrų centras, Jaunimo reikalų departamentas, Lietuvos bankas, Vilniaus universitetas, AB „Vakarų laivų gamykla“ įmonių grupė ir kiti.

Pasiekimai

Gyventojų pajamų mokesčio informacinė sistema (GYPAS), apimanti GPM, turto deklaravimo, sumokėjimo bei grąžinimo, 2% labdaros, pažymų gyventojams išdavimo administravimą ir kontrolę, mokėtojų aptarnavimą ir informacijos analizę.

Pridėtinės vertės mokesčio informacinė sistema (ITISEU), skirta PVM informacijos mainams tarp Lietuvos ir ES valstybių narių. Kompiuterizuota PVM grąžinimo sistema, sukurta pagal LR teisės aktus, ES Tarybos direktyvas, kitus ES teisės aktus.

Privalomojo sveikatos draudimo informacinės sistemos SVEIDRA plėtros ir priežiūros projektas. Jo metu sukurti ir įdiegti nauji funkcionalumai bei centralizuotos posistemės, centralizuoti sistemos duomenys iš 10 regioninių duomenų bazių.

Sukurtos ir nuolat vystomos regioninių mokesčių administravimo sistemos: žemės nuomos mokesčio, atliekų mokesčio, leidimų ir licencijų administravimo sitemos. Projektai vykdomi nuo 1998 metų iki dabar.

Elektroninių paslaugų, valdomų lietuvių šneka, informacinė sistema LIEPA. Sukurta technologinė infrastruktūra (specialių laboratorijų įrengimas, modernaus lietuvių kalbos sintezatoriaus sukūrimas, šnekos atpažinimo variklių sukūrimas ir kita).

Intelektinis kapitalas

„Algoritmų sistemos“ nuo 2003 metų turi ISO 9001 kokybės vadybos sistemos standartą. Atitiktis šiam standartui užtikrina, kad organizacijoje veikiantys procesai yra valdomi, stebimi ir dokumentuojami laikantis geriausių pasaulio praktikų.

Atitiktis ISO 27001 Informacijos saugos standartui apibrėžia taisykles, kurių turi būti laikomasi siekiant užtikrinti informacijos saugą laikantis tarptautinių standartų. Įmonė šį standartą įgijo 2008 metais.

ISO 14001 aplinkosaugos vadybos sistemos standarto atitiktis įmonėje nuo 2012 metų garantuoja, kad joje veikla vykdoma atsižvelgiant į dabartinius aplinkosaugos iššūkius ir stengiamasi į juos atsižvelgti mažinant gamtinių išteklių vartojimą, kuriant produktus ir paslaugas, kurie tausoja gamtą.

Klientai apie bendrovę
 

„<...> Diegiant programą UAB „Algoritmų sistemos“ specialistai geranoriškai pašalino pastebėtas programoje naudojamų įrašų ir apskaitos formų neatitiktis, atsižvelgė į teiktus pasiūlymus, pravedė darbuotojų mokymus. <...> pastebėjome, kad įsisavinus „A. Apskaita“ programos įrankius ir valdymo pricipus, palengvėja į programą suvestų duomenų tvarkymas ir ataskaitų rengimas“, - Gintautas Jurgėlas, AB "Vakarų laivų gamykla" vyriausias ekologas.

 

„UAB „Algoritmų sistemos“ įvykdytas projektas leido įdiegti pažangią, tarptautinius standartus atitinkančią rizikos vertinimo informacinę sistemą. Ši sistema, pagrįsta savęs įsivertinimu, skirta pagerinti VDI vidaus procesus, o rodiklių matavimas leis priimti objektyvia informacija grįstus sprendimus tobulinant veiklą, pastebėti kylančias problemas ir jas laiku bei efektyviai išspręsti“, - Vilius Mačiulaitis, LR vyriausiasis valstybinis darbo inspektorius.

 

Elena Vengrienė
Generalinė direktorė

e.vengriene@algoritmusistemos.lt