Prospektas

Lietuvos bankas 2016 m. liepos 18 d. Priežiūros tarnybos direktoriaus sprendimu Nr. 241-153 patvirtino specialiosios uždarojo tipo privataus kapitalo investicinės bendrovės „INVL Technology“ (toliau – Bendrovė) paprastosios vardinės akcijos prospektą, skirtą UTIB „INVL Technology“ akcijoms įtraukti į prekybą AB Nasdaq Vilnius vertybinių popierių biržoje (toliau – prospektas).

Patvirtintas prospektas yra skirtas visų paprastųjų vardinių bendrovės akcijų įtraukimui į prekybą AB Nasdaq Vilnius Papildomajame prekybos sąraše, atsižvelgiant į tai, kad bendrovei Lietuvos bankas 2016 m. liepos 14 d. išdavė licenciją verstis uždarojo tipo investicinės bendrovės veikla.

Iki šios licencijos išdavimo bendrovės akcijomis buvo prekiaujama AB Nasdaq Vilnius Papildomajame prekybos sąraše. Naujos bendrovės akcijos pagal prospektą nėra išleidžiamos, tačiau prospektas buvo parengtas atsižvelgiant į pasikeitusį bendrovės teisinį statusą ir siekį, kad jos akcijomis būtų toliau prekiaujama reguliuojamoje rinkoje.

Sprendimas dėl prospekto patvirtinimo (tik lietuvių kalba).pdf
Prospekto santraukos vertimas į lietuvių kalbą.pdf
„INVL Technology“ prospektas (tik anglų kalba).pdf


Su visa emisijos prospektui prilyginama informacija taip pat galima susipažinti 2016 m. liepos 18 d. pranešime apie esminį įvykį.