Investuotojo kalendorius

2023 metai:

2023 04 06 Audituotos finansinės ataskaitos ir metinis pranešimas
2023 04 28 Grynųjų aktyvų vertė ir 2023 m. 3 mėn. pagrindinių duomenų santrauka
2023 08 28 Grynųjų aktyvų vertė ir 2023 m. pusmečio ataskaita
2023 10 30 Grynųjų aktyvų vertė ir 2023 m. 9 mėn. pagrindinių duomenų santrauka


2022 metai:

2022 04 06 Audituotos finansinės ataskaitos ir metinis pranešimas
2022 04 29 Grynųjų aktyvų vertė ir 2022 m. 3 mėn. pagrindinių duomenų santrauka
2022 08 26 Grynųjų aktyvų vertė ir 2022 m. pusmečio ataskaita
2022 10 31 Grynųjų aktyvų vertė ir 2022 m. 9 mėn. pagrindinių duomenų santrauka

2021 metai:

2021 04 06 Audituotos finansinės ataskaitos ir metinis pranešimas
2021 04 30 Grynųjų aktyvų vertė ir 2021 m. 3 mėn. pagrindinių duomenų santrauka
2021 08 31 Grynųjų aktyvų vertė ir 2021 m. pusmečio ataskaita
2021 10 29 Grynųjų aktyvų vertė ir 2021 m. 9 mėn. pagrindinių duomenų santrauka

2020 metai:

2020 04 08 Audituotos finansinės ataskaitos ir metinis pranešimas
2020 04 29 Grynųjų aktyvų vertė ir 2020 m. 3 mėn. pagrindinių duomenų santrauka
2020 08 26 Grynųjų aktyvų vertė ir 2020 m. pusmečio ataskaita
2020 10 29 Grynųjų aktyvų vertė ir 2020 m. 9 mėn. pagrindinių duomenų santrauka

2019 metai:

2019 02 28 2018 m. 12 mėn. tarpinė informacija
2019 03 29 Audituotos finansinės ataskaitos ir metinis pranešimas
2019 04 29 Grynųjų aktyvų vertė ir 2019 m. 3 mėn. pagrindinių duomenų santrauka
2019 08 26 Grynųjų aktyvų vertė ir 2019 m. pusmečio ataskaita
2019 10 29 Grynųjų aktyvų vertė ir 2019 m. 9 mėn. pagrindinių duomenų santrauka

2018 metai:

2018 02 28 2017 m. preliminarūs veiklos rezultatai
2018 04 09 Pranešimas apie eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo šaukimą, sprendimo projektai šaukiamam susirinkimui
2018 04 27 Grynųjų aktyvų vertė ir 2018 m. 3 mėn. tarpinė informacija
2018 04 30 Eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo priimti sprendimai
2018 08 29 Grynųjų aktyvų vertė ir 2018 m. pusmečio ataskaita
2018 10 29 Grynųjų aktyvų vertė ir 2018 m. 9 mėn. tarpinė informacija


2017 metai:

2017 02 28 2016 m. preliminarūs veiklos rezultatai
2017 04 06 Pranešimas apie eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo šaukimą, sprendimų projektai šaukiamam susirinkimui
2017 04 27 Eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo priimti sprendimai
2017 04 27 2016 m. audituota metinė informacija
2017 04 28 Grynųjų aktyvų vertė (GAV) ir 2017 m. 3 mėn. preliminarūs veiklos rezultatai
2017 08 30 Grynųjų aktyvų vertė (GAV) ir 2017 m. 6 mėn. tarpinė informacija
2017 10 31 Grynųjų aktyvų vertė (GAV) ir 2017 m. 9 mėn. veiklos rezultatai

 2016 metai:

2016 02 29 2015 m. preliminarūs veiklos rezultatai bei pagrindinių duomenų santrauka
2016 05 16 2016 m. trijų mėnesių preliminarūs veiklos rezultatai bei pagrindinių duomenų santrauka
2016 08 29 2016 m. šešių mėnesių tarpinė informacija
2016 10 31 2016 m. devynių mėnesių pagrindinių duomenų santrauka

 2015 metai:

2015 02 27 2014 m. dvylikos mėnesių tarpinė informacija
2015 05 29 2015 m. trijų mėnesių tarpinė informacija
2015 08 31 2015 m. šešių mėnesių tarpinė informacija
2015 11 30 2015 m. devynių mėnesių tarpinė informacija