Rizikos veiksniai, būdingi verslo sričiai, kurioje veikia bendrovė ir jos portfelio bendrovės

Rizikos veiksnys, susijęs su Bendrovės teisinio statuso pasikeitimu
 
2016 m. liepos 14 d. bendrovei gavus Lietuvos banko licenciją, bendrovė pradėjo veikti vadovaudamasi ne tik Akcinių bendrovių ir Vertybinių popierių įstatymais ir kitais susijusiais teisės aktais, kaip tai buvo iki licencijos gavimo, tačiau taip pat vadovaudamasi Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymu ir kitais susijusiais teisės aktais, kurie numato tam tikras specifines pareigas dėl bendrovės akcininkų interesų gynimo ir tam tikrus veiklos apribojimus, pvz., bendrovė gali investuoti jos valdomas lėšas laikydamasi bendrovės investavimo strategijos reikalavimų, kai kurie taikytinų teisės aktų apribojimai taikomi bendrovei dėl investicijų, jų diversifikavimo, valdymo ir kt. Be to, bendrovės veiklos išlaidos gali padidėti dėl reikalavimų periodiškai vykdyti turto vertinimą, laikyti bendrovės turtą Depozitoriume ir kt. Taip pat investicijos į bendrovės (turinčios licenciją) akcijas yra susijusios su didesne nei vidutine ilgalaike rizika. Bendrovė negali garantuoti, jog akcininkai atgaus investuotas lėšas. Be to, paminėtina, kad bendrovės akcijų išpirkimas yra ribotas, t. y. akcininkas negali reikalauti, kad bendrovė arba Valdymo įmonė išpirktų akcijas. Tačiau bendrovės akcininkas turi galimybę parduoti bendrovės akcijas antrinėje rinkoje.
                                                
Technologijų rinkos pokyčių rizika
 
Informacinių technologijų verslas bei su informacinėmis technologijomis susijusi rinka itin greitai keičiasi. Todėl egzistuoja rizika, kad dėl nenumatytų rinkos pokyčių gali sumažėti bendrovės investicijų vertė ar bendrovės investavimo objektų investicinė grąža, bendrovės įsigytų įmonių vystymas užtruks ilgiau ir (ar) kainuos daugiau nei planuota, todėl bendrovės investicijos nebus pelningos ir (ar) jų vertė sumažės.
 
Pasaulinė paskolų krizė gali turėti įtakos aukštesniems skolinimosi kaštams bei skolinto kapitalo pasiekiamumui
 
Skolinto kapitalo prieinamumas dėl tebesitęsiančios recesijos ir finansinių sunkumų Europoje gali būti ribotas ir todėl gali išaugti skolinimosi kaštai. Sudėtinga ekonominė situacija Graikijoje, Ispanijoje, Kipre bei kitose Europos Sąjungos šalyse narėse gali neigiamai paveikti Europoje veikiančių bankų finansinę būklę. Papildomai žemesnio vartotojų pasitikėjimo rizika gali turėti neigiamą poveikį finansų rinkoms ir ekonominėms sąlygoms Europos Sąjungoje ir visame pasaulyje, kas galėtų turėti ženklių neigiamų padarinių grupės veiklai įvairiais būdais:

  • Gali būti sudėtinga arba neįmanoma pritraukti kapitalo tolesniems grupės įsigijimams ir esamoms skoloms bei įsipareigojimams padengti;
  • Gali išaugti grupės sudėtingos finansinės būklės rizika dėl esamos ekonominės situacijos.

 
Infliacijos bei defliacijos rizika
 
Egzistuoja rizika, kad, esant infliacijai, akcijos vertė augs lėčiau nei infliacija ir tai lemtų mažesnę nei infliacija grąžą. Tokiu atveju bendrovės akcijas rinkoje pardavusių asmenų reali grąža iš akcijų vertės padidėjimo gali būti mažesnė nei tikėtasi. Defliacijos atveju kiltų rizika, kad bendrovės investicijų vertė sumažės dėl bendrojo kainų lygio mažėjimo.
 
Geopolitinė rizika
 
Egzistuoja rizika, kad bendrovės veiklai įtaką gali daryti geopolitiniai pokyčiai (pvz., valstybių konfliktai, kaimyninių valstybių vidaus konfliktai, sukilimai, karai) ir dėl to bendrovės investicijų vertė gali sumažėti ar gali nepavykti realizuoti bendrovės investicijų norimu laiku už pageidautiną kainą.