Grynųjų aktyvų vertė

Data   Akcijai tenkanti grynųjų aktyvų vertė, EUR Bendrovės grynųjų aktyvų vertė, EUR
2016 07 13*   1,9635 23 906 150,00 
2016 09 30   1,9425 23 650 988,20 
2016 12 31   1,6203 19 727 654,99 
2017 03 31   1,5819 19 259 953,53 
2017 06 30   1,6220 19 748 704,83 
2017 09 30   1,6379 19 941 795,21 
2017 12 31   1,9557 23 811 752,53 
2018 03 31   1,9180 23 351 694,00 
2018 06 30   1,9306 23 505 653,11 
2018 09 30   1,9642 23 914 761,87 
2018 12 31   2,3018 28 024 654,44 
2019 03 31   2,2746 27 694 139,15 
2019 06 30   2,2714 27 654 929,18 
2019 09 30   2,2541 27 444 705,03 
2019 12 31   2,3784 28 958 136,53 
2020 03 31   2,3687 28 839 349,71 
2020 06 30   2,4001  29 221 994,32  
2020 09 30   2,4533 29 870 274,97 
 2020 12 31    2,7700 33 725 238,88 
2021 03 31     2,8230   34 371 343,54 
2021 06 30   2,8777 35 037 213,09 
2021 09 30   2,8964 35 264 312,70 
2021 12 31   2,9936 36 125 378,00
2022 03 31   3,0509 36 818 072,00
2022 06 30   3,1017 37 431 916,00
2022 09 30    3,0948 37 349 070,00
                                                                              Akcijai tenkančios grynųjų aktyvų vertės pokytis
Data Nuo veiklos pradžios  Per ketvirtį
2016 09 30 -1,07%  -
2016 12 31 -17,48%  -16,59% 
2017 03 31 -19,43%  -2,37% 
2017 06 30 -17,39%  2,53% 
2017 09 30 -16,58%   0,98% 
2017 12 31 -0,40%   19,40% 
2018 03 31 -2,32%  -1,93% 
2018 06 30 -1,68%   0,66% 
2018 09 30 0,04%   1,74% 
2018 12 31 17,23%    17,19% 
2019 03 31 15,84%  -1,18% 
2019 06 30 15,68%  -0,14% 
2019 09 30  14,80%  -0,76% 
2019 12 31 21,13%   5,51% 
2020 03 31 20,64%  -0,41% 
2020 06 30 22,24%  1,33% 
2020 09 30 24,95%   2,22% 
 2020 12 31  41,07%    12,91% 
2021 03 31 43,78%  1,92% 
2021 06 30  46,56%  1,94% 
2021 09 30 47,51%  0,65% 
2021 12 31 52,46%  3,36% 
2022 03 31 55,38% 1,91% 
2022 06 30 57,97% 1,67%
2022 09 30  57,62%        -0,22%  
                                                                                                   * Akcijos pirmoji grynųjų aktyvų vertė – 1,9635 eurų.

Informacija apie bendrovės grynųjų aktyvų vertę atnaujinama kas ketvirtį: pirmojo ir trečiojo ketvirčio duomenys pateikiami per mėnesį nuo laikotarpio pabaigos, pusmečio – per du mėnesius, o metų – per keturis mėnesius nuo laikotarpio pabaigos.