Grynųjų aktyvų vertė

Data
 
Akcijai tenkanti grynųjų aktyvų vertė, EUR
 
Bendrovės grynųjų aktyvų vertė, EUR
2016 07 13*
 
1,9635
23 906 150,00
2016 09 30
 
1,9425
23 650 988,20
2016 12 31
 
1,6203
19 727 654,99
2017 03 31
 
1,5819
19 259 953,53
2017 06 30   1,6220 19 748 704,83
2017 09 30   1,6379 19 941 795,21
2017 12 31   1,9557 23 811 752,53
2018 03 31   1,9180 23 351 694,00
2018 06 30   1,9306 23 505 653,11
2018 09 30   1,9642 23 914 761,87
2018 12 31   2,3018 28 024 654,44
2019 03 31   2,2746 27 694 139,15
2019 06 30   2,2714 27 654 929,18
2019 09 30   2,2541 27 444 705, 03


Akcijai tenkančios grynųjų aktyvų vertės pokytis

Data
Nuo veiklos pradžios
Per ketvirtį
2016 09 30
-1,07%
-
2016 12 31
-17,48%
-16,59%
2017 03 31
-19,43%
-2,37%
2017 06 30 -17,39% 2,53%
2017 09 30 -16,58% 0,98%
2017 12 31 -0,40% 19,40%
2018 03 31 -2,32% -1,93%
2018 06 30 -1,68% 0,66%
2018 09 30 0,04% 1,74%
2018 12 31 17,23% 17,19%
2019 03 31 15,84% -1,18%
2019 06 30 15,68% - 0,14%
2019 09 30  14,80% - 0, 76%


* Akcijos pirmoji grynųjų aktyvų vertė – 1,9635 eurų.

Informacija apie bendrovės grynųjų aktyvų vertę atnaujinama kas ketvirtį: pirmojo ir trečiojo ketvirčio duomenys pateikiami per mėnesį nuo laikotarpio pabaigos, pusmečio – per du mėnesius, o metų – per keturis mėnesius nuo laikotarpio pabaigos.