Ataskaitos

 

Tarpinė informacija

Metinė informacija

3 mėn.

6 mėn.

9 mėn.

12 mėn.

2022  RP TR RP KISA RP    
2021 RP TR RP KISA RP   RP MAI2 AA KISA
2020 RP FA  TP  RP APP KISA RP   RP  MAI2  AA KISA
2019 RP FA  TP  RP  AAP KISA RP   APP  RP  MAI2   KISA
2018 FA RP AAP TP-FA  RP  AAP KISA FA RP AAP FA RP AAP AAP MAI2 KISA

2017

RP

TP-FA AAP KISA

 RP

RP

AAP MAI2 KISA

2016

RP

TP FA AAP

RP

RP

AAP MAI2 KISA

2015

FA AAP

TP FA AAP

FA AAP

RP

AAP MAI2

2014

-

TP-FA RP AAP

FA RP AAP

FA RP (EUR)
RP (LTL) AAP

MAI1 AAP MAI2

TR – tarpinis rezultatas (kartu su finansinėmis ataskaitomis, tarpiniu pranešimu ir atsakingų asmenų patvirtinimu)
FA – finansinės ataskaitos
AAP – atsakingų asmenų patvirtinimas
TP – tarpinis pranešimas
MAI1 – metinė audituota informacija (kodas 303299817)
MAI2 – metinė audituota informacija (kodas 300893533)
RP – rezultatų pristatymas, pagrindinių duomenų pristatymas
KISA – kolektyvinio investavimo subjekto ataskaita

AA – atlygio ataskaita