Ataskaitos

 

Tarpinė informacija

Metinė informacija

3 mėn.

6 mėn.

9 mėn.

12 mėn.

2019 RP FA  TP  RP  AAP KISA RP    
2018 FA RP AAP TP-FA  RP  AAP KISA FA RP AAP FA RP AAP AAP MAI2 KISA

2017

RP

TP-FA AAP KISA

 RP

RP

AAP MAI2 KISA

2016

RP

TP FA AAP

RP

RP

AAP MAI2 KISA

2015

FA AAP

TP FA AAP

FA AAP

RP

AAP MAI2

2014

-

TP-FA RP AAP

FA RP AAP

FA RP (EUR)
RP (LTL) AAP

MAI1 AAP MAI2

FA – finansinės ataskaitos
AAP – atsakingų asmenų patvirtinimas
TP – tarpinis pranešimas
MAI1 – metinė audituota informacija (kodas 303299817)
MAI2 – metinė audituota informacija (kodas 300893533)
RP – rezultatų pristatymas, pagrindinių duomenų pristatymas
KISA – kolektyvinio investavimo subjekto ataskaita