SUTPKIB „INVL TECHNOLOGY“ NEEILINIO VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO SPRENDIMAI

2019 m. spalio 18 d. įvykusio SUTPKIB „INVL Technology“ visuotinio neeilinio akcininkų susirinkimo sprendimai:

1. Dėl audito įmonės išrinkimo metinių finansinių ataskaitų auditui atlikti bei audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymo.

1.1. Sutartį dėl SUTPKIB „INVL Technology“ 2019 metų metinių finansinių ataskaitų audito sudaryti su uždarąja akcine bendrove „PricewaterhouseCoopers“ (kodas 111473315), nustatant 9 100 eurų atlyginimą už metinio finansinio ataskaitų rinkinio auditą bei nuomonės pareiškimą apie metinį pranešimą (pridėtinės vertės mokestis skaičiuojamas ir mokamas papildomai teisės aktuose nustatyta tvarka).

1.2. Kitas audito paslaugų sutarties sąlygas (įskaitant atlyginimą už papildomas paslaugas) pavesti suderinti SUTPKIB „INVL Technology“ Valdymo įmonei.
 
 
Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
Kazimieras Tonkūnas
UTIB „INVL Technology“ vadovaujantis partneris
El. paštas [email protected]