Investicijos į IRT

„INVL Technology“ – į informacinių technologijų verslus investuojanti uždaro tipo investicinė bendrovė (UTIB), listinguojama AB NASDAQ Vilnius (INC1L) .
 
Bendrovė sukurta 2015 m. pradžioje, susijungus turto valdymo ir informacinių technologijų verslo įmonėms AB „INVL Technology“ ir AB BAIP grupė. Naujoji įmonė perėmė visas veiklą baigusios AB „INVL Technology“ teises ir pareigas bei sujungė abiejų įmonių kompetencijas, sukauptą patirtį, intelektinį kapitalą, sąsajas su mokslu ir kitas vertės auginimo praktikas.
 
2015 m. liepos 3 d. „INVL Technology“ išplatino naują akcijų emisiją ir pritraukė 10 mln. eurų išleisdama 6 060 607 akcijų po 1,65 euro.
 
2016 m. liepos 14 d. Lietuvos bankas suteikė „INVL Technology“ UTIB licenciją. UTIB „INVL Technology“ veiks iki 2026 metų liepos 14 d., taip pat numatyta galimybė šį terminą pratęsti dar dvejiems metams. UTIB statusą gavusios bendrovės valdymą perėmė turto valdymo grupei „Invalda INVL“ priklausanti bendrovė „INVL Asset Management“.
 
Siekdama sukurti reikšmingą pritrauktų investicijų grąžą investuotojams, „INVL Technology“ investuoja ir vysto potencialo tapti globaliomis turinčias nacionalines informacinių technologijų bendroves Europoje. Bendrovė siekia jas paversti globaliomis, šiam tikslui išnaudodama valdomų kitų bendrovių prieigą prie rinkų, intelektinį, finansinį kapitalą, remia aktyvų pačių bendrovių nuosavų produktų vystymą.
 
„INVL Technology“ siekia padidinti valdomų įmonių vertę suteikdama jų augimui ir papildomiems įsigijimams finansinį bei intelektinį kapitalą, taip pat vadovybės paramą. „INVL Technology“ taip pat padeda valdomoms įmonėms globalizuoti veiklą per pardavimų kanalus Rytų Afrikos ir Pietryčių Azijos rinkose.
 
Bendrovės darbotvarkė 2016-2026 metais


„INVL Technology“ valdomų bedrovių globalizavimo strategija remiasi Šiaurės Europos valstybių prioritetinėmis eksporto ir ekonominės plėtros kryptimis. Tiesiogiai „INVL Technology“ valdomos bendrovės veikia ir vysto veiklą savo namų rinkose Šiaurės Europoje bei įgyvendina projektus Užsachario Afrikos bei Pietų ir Pietryčių Azijos šalyse. Šiose ekonomiškai sparčiai besivystančiose rinkose, kuriose IT paslaugų paklausa auga greičiau nei visame pasaulyje,  taip pat steigiamos antrinės bendrovės. Jos padeda „INVL Technology“ valdomoms bendrovėms įgyvendinti projektus ir aktyviai vysto tiesioginę veiklą Užsachario Afrikoje bei Pietų ir Pietryčių Azijoje.
 
  • „INVL Technology“ verslo modelio pristatymas;
  • Prezentacija apie UTIB „INVL Technology“ ir jos perspektyvas.