Emisijos duomenys

ISIN kodas LT0000128860
LEI kodas 5299006UHD9X339RUR46
Trumpinys INC1L
Birža AB Nasdaq Vilnius, XLIT
Sąrašas Papildomasis prekybos sąrašas
Įstatinis kapitalas (EUR) 3 530 843,09
Nominali vertė 0,29 euro
Akcijų kiekis (vnt.) 12 175 321
Bendras akcijų suteikiamų balsavimo teisių kiekis (vnt.) 12 068 522
Listingavimo pradžios data 2014 m. birželio 4 d.*


* Bendrovė „INVL Technology“ buvo sukurta 2015 m. pradžioje, susijungus turto valdymo ir informacinių technologijų verslo įmonėms AB „INVL Technology“ ir AB BAIP grupė. Naujoji įmonė perėmė visas veiklą baigusios AB „INVL Technology“ teises ir pareigas.