Patariamasis komitetas

„INVL Technology“ patariamasis komitetas yra skirtas patarti bendrovės investiciniam komitetui dėl investicinių sprendimų priėmimo pateikiant argumentuotą nuomonę ir išsakant nepriklausomą poziciją, taip užtikrinant akcininkų interesus bei jų apsaugą.

Patariamasis komitetas siekia objektyviai įvertinti investicinius pasiūlymus dėl „INVL Technology“ investicinių objektų pirkimo, pardavimo, įstatinio kapitalo didinimo ar mažinimo ir kitus su jų kapitalu tiesiogiai susijusius sprendimus, teikti pasiūlymus dėl naujų investicinių idėjų ir bendrovės valdymo procesų tobulinimo.

Patariamąjį komitetą skiria „INVL Technology“ valdymo bendrovė „INVL Asset Management“. Remiantis komiteto nuostatais, jį sudaro išoriniai ekspertai bei akcininkų atstovai.


Komiteto nariai:

Alvydas Banys

Alvydas Banys

„Invaldos INVL“ valdybos narys

Indrė Mišeikytė

Indrė Mišeikytė

„Invaldos INVL“ valdybos narė

Gintaras Rutkauskas

Gintaras Rutkauskas

„Lietuvos draudimo“ investicijų direktorius Baltijos šalims

 

SVARBI INFORMACIJA

Investicijos į uždaro tipo investicinės bendrovės (toliau – UTIB) akcijas yra susijusios su investicine rizika ir kitomis rizikomis, nurodytomis UTIB įstatuose ir prospekte. Bendrovės akcijų vertė gali ir kilti, ir kristi, Jūs galite atgauti mažiau nei investavote ar net prarasti visas investuotas lėšas. Praeities rezultatai parodo tik bendrovės akcijų vertės pokyčius per buvusį laikotarpį. Praeities rezultatai negarantuoja ateities rezultatų.

Pateikiama informacija neapima visos bendrovės atskleistos informacijos ir turėtų būti skaitoma kartu su bendrovės viešai skelbiama finansine ir kita informacija. Pateikti finansiniai duomenys turi būti vertinami kartu su finansinėmis ataskaitomis. Pateikti duomenys atspindi praėjusio laikotarpio situaciją, o praėjusio laikotarpio rezultatai nėra patikimas būsimų rezultatų rodiklis.

UTIB negarantuoja investicijų pelningumo. UTIB akcijų naujausias vertes galite rasti puslapyje www.invltechnology.com. Prieš priimdami sprendimą investuoti, turite patys ar padedami investicijų konsultantų įvertinti pasirinkto UTIB investavimo strategiją, taikomus mokesčius, visas su investavimu susijusias rizikas bei atidžiai perskaityti UTIB prospektą, taisykles ir pagrindinės informacijos investuotojams dokumentą ir kitus akcijų platinimo dokumentus. Su šiais dokumentais galite susipažinti puslapyje www.invltechnology.com.

Visa išdėstyta informacija yra reklaminio – informacinio pobūdžio ir negali būti interpretuojama kaip rekomendacija, pasiūlymas ar kvietimas investuoti į UTIB akcijas. UTIB ir (arba) UTIB valdymo įmonė nėra atsakinga už bet kokius trečiųjų asmenų sprendimus, priimtus vadovaujantis tik šiame interneto puslapyje pateikta informacija, ir neprisiima atsakomybės už išlaidas, tiesioginius ir netiesioginius nuostolius, patirtus pasinaudojus tik šia informacija. Pateikiama informacija negali būti jokio vėliau sudaryto sandorio pagrindas. Nors šios reklaminio pobūdžio informacijos turinys yra pagrįstas šaltiniais, kurie yra laikomi patikimais, UTIB ir (arba) UTIB valdymo įmonė nėra atsakinga už šios informacijos netikslumus, pasikeitimus, taip pat ir nuostolius, kurių gali atsirasti, kai investicijos grindžiamos šia informacija.

Investuotojo į UTIB teisė pareikalauti išpirkti jam priklausančias akcijas yra apribota.