Kaip plėtojame verslus

„INVL Technology“ siekia iki 2026 metų sukurti reikšmingą investicijų grąžą investuotojams, todėl aktyviai vysto įsigytas bendroves ir orientuojasi į sprendimus, leidžiančius didinti įmonės valdomo portfelio vertę vidutiniu ir ilgu laikotarpiu.

Bendrovė skatina jos portfeliui priklausančių įmonių mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros (MTTP) vystymą bei veiklos globalizaciją, atverdama joms naujas rinkas bei suteikdama galimybes plėsti paslaugų portfelį.

Aktyvaus verslo vystymo laikotarpyje reikšmingą įtaką taip pat turi įmonių bendradarbiavimas, leidžiantis joms efektyviau išnaudoti turimus resursus, perimti gerąsias praktikas ir pasinaudoti prieiga prie užsienio rinkų bei kartu vystyti naujas specializuotas kompetencijas.