Investicinis komitetas ir investicijų galimybės

INVESTAVIMO GALIMYBĖS SU „INVL TECHNOLOGY“

Verslų įsigijimas

„INVL Technology“ investuoja ir vysto potencialo tapti globaliomis turinčias nacionalines informacinių technologijų bendroves Europoje.

Verslų pardavimas

Valdomus verslus „INVL Technology“ siekia paversti globaliais, šiam tikslui išnaudodama valdomų kitų bendrovių prieigą prie rinkų, intelektinį, finansinį kapitalą.

Investavimas į „INVL Technology“

Įsigyti „INVL Technology“ akcijų galima Nasdaq Vilnius biržoje per finansų tarpininką (banką ar finansų maklerio įmonę). 


Jei susidomėjote šiomis galimybėmis, kreipkitės į bendrovės investicinį komitetą:


Kazimieras Tonkūnas

„INVL Asset Management“ UTIB „INVL Technology“ vadovaujantis partneris

Išsilavinimas, kvalifikacija: Vilniaus universitetas, Ekonomikos fakultetas, įgyta ekonominės sisteminės analizės specialybė, suteiktas ekonomisto - matematiko magistro laipsnis.      

Dalyvavimas kitų įmonių veikloje:
UTIB „INVL Technology“ (kodas 300893533, Gynėjų g. 14, Vilnius) – investicinio komiteto pirmininkas;
„Norway Registers Development AS“ (kodas NO 985 221 405, Lokketangen 20 B, 1337 Sandvika, Norvegija) - valdybos pirmininkas;
UAB „NRD CS“ (kodas 303115085, Gynėjų g. 14, Vilnius) - valdybos pirmininkas;
„NRD Companies AS“ (uždaroji akcinė bendrovė, kodas NO 921 985 290 MVA, Lokketangen 20 B, 1337 Sandvika, Norvegija) – valdybos pirmininkas;
„Zissor AS“ (kodas 986845550, Bragernes Torg 6, 3017 Drammen, Norvegija) - stebėtojų tarybos narys;
UAB „Elsis PRO“ (kodas 300064148, Baltupio g. 14, Vilnius – vadybos pirmininkas.
UAB „Novian Technologies“ (kodas  301318539, Gynėjų g. 14, Vilnius) – valdybos pirmininkas.

 
Vytautas Plunksnis
 
Išsilavinimas, kvalifikacija:
Kauno technologijos universitetas, ekonomikos bakalauro laipsnis.
Finansų maklerio licencija (generalinė) Nr. G091.
 
Dalyvavimas kitų įmonių veikloje:

UAB „INVL Asset Management“ (kodas 126263073, Gynėjų g. 14, Vilnius) valdomo fondo „INVL Baltic Sea Growth Fund“ - investicinio komiteto narys
Eco Baltia AS (kodas 40103446506, Maskavas str.240-3,Rīga, Latvia) – stebėtojų tarybos pirmininkas
SIA „Eco Baltic vide“ (kodas 40003309841, Ropažu nov., Stopiņu pag., Rumbula, Getliņu iela 5) – stebėtojų tarybos narys
UAB „Ecoservice“ (kodas 123044722, Dunojaus g. 29, Vilnius) – valdybos pirmininkas
SIA „B2Y“ (kodas 40103243404, Maskavas iela 322A, Rīga) – valdybos pirmininkas
UTIB „INVL Technology“ (kodas 300893533, Gynėjų g. 14, Vilnius) – investicinio komiteto narys
Norway Registers Development AS (uždaroji akcinė bendrovė, kodas NO 985 221 405 MVA, Lokketangen 20 B, 1337 Sandvika, Norvegija) - valdybos narys
UAB „NRD Systems“ (kodas 111647812, Gynėjų g. 14, Vilnius) – valdybos narys
UAB NRD CS (kodas 303115085, Gynėjų g. 14, Vilnius) – valdybos narys
UAB „Novian Systems“ (kodas 125774645, Gynėjų g. 14, Vilnius) – valdybos pirmininkas
NRD Companies AS (uždaroji akcinė bendrovė, kodas NO 921 985 290 MVA, Lokketangen 20 B, 1337 Sandvika, Norvegija) – valdybos narys
BC Moldova-Agroindbank SA (MAIB) (kodas 1002600003778, Constantin Tănase str. 9/1, Kišiniovas, Moldova ) – stebėtojų tarybos pirmininkas
Asociacija „Investuotojų Asociacija“ (kodas 302351517, Konstitucijos pr. 23, Vilnius) – valdybos pirmininkas  
 
Vida Tonkūnė
 
Išsilavinimas, kvalifikacija:
1998 m. Kauno technologijos universitete įgytas verslo administravimo bakalauro laipsnis.
2019 m. Baltic Management Institute (BMI) įgytas Tarptautinis Verslo administravimo (MBA) vadovams magistras.

Dalyvavimas kitų įmonių veikloje:
„Norway Registers Development AS“ (kodas NO 985 221 405, Lokketangen 20 B, 1337 Sandvika, Norvegija) - valdybos narė;
UAB „NRD Systems“ (kodas 111647812, Gynėjų g. 14., Vilnius) - valdybos narė;
UAB „Etronika“ (kodas 125224135, Gynėjų g. 14, Vilnius)- valdybos pirmininkė;
UAB „Novian Systems“ (kodas 125774645, Gynėjų g. 14, Vilnius) - valdybos narė;
„NRD Companies AS“ (uždaroji akcinė bendrovė, kodas NO 921 985 290 MVA, Lokketangen 20 B, 1337 Sandvika, Norvegija) – valdybos narė;
UAB NRD CS (kodas 303115085, Gynėjų g. 14, Vilnius) – valdybos narė.
 
 
Nerijus Drobavičius
 
Išsilavinimas, kvalifikacija:
Vytauto Didžiojo universitetas, bankininkystės ir finansų magistro laipsnis.
 
Dalyvavimas kitų įmonių veikloje:
UTIB „INVL Technology“ (kodas 300893533, Gynėjų g. 14, Vilnius) – investicinio komiteto narys
UAB „BSGF Sanus“ (kodas 304924481, Gynėjų g. 14, Vilnius) –  direktorius
UAB „InMedica“  (kodas 300011170, L. Asanavičiūtės str. 20-201, Vilnius) – valdybos pirmininkas
UAB „INVL Asset Management“ (kodas 126263073, Gynėjų g. 14, Vilnius)  valdomo fondo „INVL Baltic Sea Growth Fund“ - investicinio komiteto narys
MBL A/S (CVR-no 12825242) – valdybos narys
MBL Poland Sp. z.o.o. (ul. Sulejowskiej 45d, 97-300 Piotrków Trybunalski, Polska, KRS 0000065219) – stebėtojų tarybos narys

 

SVARBI INFORMACIJA

Investicijos į uždaro tipo investicinės bendrovės (toliau – UTIB) akcijas yra susijusios su investicine rizika ir kitomis rizikomis, nurodytomis UTIB įstatuose ir prospekte. Bendrovės akcijų vertė gali ir kilti, ir kristi, Jūs galite atgauti mažiau nei investavote ar net prarasti visas investuotas lėšas. Praeities rezultatai parodo tik bendrovės akcijų vertės pokyčius per buvusį laikotarpį. Praeities rezultatai negarantuoja ateities rezultatų.

Pateikiama informacija neapima visos bendrovės atskleistos informacijos ir turėtų būti skaitoma kartu su bendrovės viešai skelbiama finansine ir kita informacija. Pateikti finansiniai duomenys turi būti vertinami kartu su finansinėmis ataskaitomis. Pateikti duomenys atspindi praėjusio laikotarpio situaciją, o praėjusio laikotarpio rezultatai nėra patikimas būsimų rezultatų rodiklis.

UTIB negarantuoja investicijų pelningumo. UTIB akcijų naujausias vertes galite rasti puslapyje www.invltechnology.com. Prieš priimdami sprendimą investuoti, turite patys ar padedami investicijų konsultantų įvertinti pasirinkto UTIB investavimo strategiją, taikomus mokesčius, visas su investavimu susijusias rizikas bei atidžiai perskaityti UTIB prospektą, taisykles ir pagrindinės informacijos investuotojams dokumentą ir kitus akcijų platinimo dokumentus. Su šiais dokumentais galite susipažinti puslapyje www.invltechnology.com.

Visa išdėstyta informacija yra reklaminio – informacinio pobūdžio ir negali būti interpretuojama kaip rekomendacija, pasiūlymas ar kvietimas investuoti į UTIB akcijas. UTIB ir (arba) UTIB valdymo įmonė nėra atsakinga už bet kokius trečiųjų asmenų sprendimus, priimtus vadovaujantis tik šiame interneto puslapyje pateikta informacija, ir neprisiima atsakomybės už išlaidas, tiesioginius ir netiesioginius nuostolius, patirtus pasinaudojus tik šia informacija. Pateikiama informacija negali būti jokio vėliau sudaryto sandorio pagrindas. Nors šios reklaminio pobūdžio informacijos turinys yra pagrįstas šaltiniais, kurie yra laikomi patikimais, UTIB ir (arba) UTIB valdymo įmonė nėra atsakinga už šios informacijos netikslumus, pasikeitimus, taip pat ir nuostolius, kurių gali atsirasti, kai investicijos grindžiamos šia informacija.

Investuotojo į UTIB teisė pareikalauti išpirkti jam priklausančias akcijas yra apribota.