Bendrovės valdymas

2016 m. liepos 14 d. Lietuvos bankui AB „INVL Technology“ išdavus uždarojo tipo investicinės bendrovės (UTIB) licenciją, „INVL Technology“ valdybos ir vadovo įgaliojimai perėjo ir nuo nurodytos datos yra įgyvendinami turto valdymo bendrovės „INVL Asset Management“.

Remiantis UTIB „INVL Technology“ įstatais, šios bendrovės valdymą perėmusi „INVL Asset Management“ sudaro investicinį komitetą ir stebėtojų tarybą, kurie, atsižvelgdami į jiems suteiktus įgaliojimus, taip pat dalyvauja bendrovės valdyme.