Akcininkai

Bendras „INVL Technology“ akcininkų skaičius 2019 m. rugsėjo 30 d. daugiau kaip 3 300. Bendrovėje akcininkų, turinčių specialias kontrolės teises, nėra. Akcininkai, turėję ar valdę daugiau nei 5 procentus bendrovės įstatinio kapitalo ir (arba) balsų:

 Akcininko vardas, pavardė, įmonės pavadinimas, kodas Nuosavybės teise turimų akcijų skaičius, vnt. Nuosavybės teise priklausančių akcijų suteikiami balsai, proc. Netiesiogiai turimi balsai, proc. Balsų iš viso, proc.
UAB „LJB investments“ (300822575) 2 424 152 19,91  - 19,91
AB „Invalda INVL“ (121304349) 1 761 128 14,46  1,831 16,29
Irena Ona Mišeikienė 1 466 421 12,04  - 12,04
AB "Lietuvos draudimas" (110051834) 909 090 7,47  - 7,47
Kazimieras Tonkūnas 675 452 5,55 1,532 7,08
Alvydas Banys 618 745 5,08 19,913 24,99
 
1 Laikoma, AB „Invalda INVL" turi jos kontroliuojamos UAB „INVL Asset Management“ balsus.
Laikoma, kad Kazimieras Tonkūnas turi sutuoktinės turimų akcijų suteikiamus balsus.
3 Laikoma, kad Alvydas Banys turi kontroliuojamos UAB „LJB investments“ balsus.