Patikslinimas: „INVL Technology“ 2019 m. 9 mėn. veiklos rezultatai

SUTPKIB „INVL Technology“ (toliau gali būti vadinama Bendrove) pateikia patikslintus 2019 m. spalio 29 d. skelbtus pranešimus lietuvių/anglų kalbomis apie Bendrovės 2019 m. 9 mėn. veiklos rezultatus. Pasikeitus „Andmevaros“ grupės vertei dėl tarpusavyje įmonių išmokėtų dividendų, „INVL Technology“ finansinio turto perkainojimo pajamos sumažėjo 51 000 eur, atitinkamai pasikeitė ir jos nuosavo kapitalo bei grynųjų aktyvų vertė. Šie skaičiai pakoreguoti pranešimo tekste ir pagrindinių duomenų santraukoje.

Bendrovė skelbia pataisytus pranešimus bei pagrindinių duomenų santraukas lietuvių/anglų kalbomis apie „INVL Technology“ 2019 m. 9 mėn. veiklos rezultatus.

SUTPKIB „INVL Technology“ nuosavas kapitalas ir grynųjų aktyvų vertė 2019 m. rugsėjo 30 d. yra 27,44 mln. EUR arba 2,25 euro akcijai. 2018 m. pabaigoje  šie rodikliai atitinkamai buvo 28,02 mln. EUR ir 2,30 EUR.

Bendrovės investicijos į valdomas įmones 2019 m. rugsėjo mėn. pabaigoje sudarė 24,55 mln. eurų, 2018 m. pabaigoje – 24,23 mln. eurų.

Grynasis Bendrovės nuostolis už 2019 metų 9 mėn. buvo 580 tūkst. eurų; 2018 m. 9 mėnesių grynasis pelnas siekė 103 tūkst. eurų.

Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
Kazimieras Tonkūnas
UTIB „INVL Technology“ vadovaujantysis partneris
El. paštas k.tonkunas@invltechnology.lt

Priedas
INVL Technology _Pagrindiniu duomenu santrauka_2019 m. 9 men.

Grįžti į naujienų sąrašą