„INVL Technology“ siūlys svarstyti galimybę supirkti savo akcijas

Investicijų į informacinių technologijų verslus bendrovės „INVL Technology“ akcininkai svarstys galimybę bendrovei supirkti savo akcijas. Šis klausimas įtrauktas į šių metų balandžio 26 dieną vyksiančio bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę.
 
Numatoma, kad akcijų supirkimo atveju maksimalus įsigyjamų akcijų skaičius būtų ne didesnis nei dešimtadalis bendrovės įstatinio kapitalo ir siektų 1,2 mln. akcijų. Akcijų supirkimas būtų galimas per pusantrų metų nuo sprendimo priėmimo dienos, maksimali įsigijimo kaina prilygtų paskutinei paskelbtai bendrovės grynųjų aktyvų vertei vienai akcijai, minimali – 0,5 euro.
 
Gavus akcininkų susirinkimo pritarimą, galimybe supirkti savo akcijas bendrovė galėtų pasinaudoti, jei tokį sprendimą priimtų „INVL Technology“ valdymo įmonė. Galimybė bendrovei supirkti savo akcijas leidžia investuotojams parduoti akcijas, remiantis bendrovės pateiktu pasiūlymu.
 
Taip pat numatyta, kad bendrovės įsigytos savos akcijos visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu gali būti anuliuojamos arba valdymo įmonės sprendimu parduodamos su sąlyga, jog minimali jų pardavimo kaina bus lygi įsigijimo kainai, o pardavimo tvarka užtikrins lygias galimybes visiems akcininkams įsigyti šių akcijų. Galimybę supirkti savo akcijas siūloma svarstyti atsižvelgiant į šių metų vasario 1 dieną įsigaliojusią Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo redakciją.
 
Akcininkų susirinkimo metu bus svarstomas ir klausimas dėl naujos bendrovės įstatų redakcijos patvirtinimo. Naujieji įstatai įsigalios po to, kai akcininkų susirinkimų metu patvirtintiems įstatams pritars Lietuvos bankas, ir jie bus įregistruoti Registrų centre. Naujoji įstatų redakcija parengta atsižvelgiant į Akcinių bendrovių ir Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymų pakeitimus.
 
Į balandžio 26 dienos akcininkų susirinkimo darbotvarkę taip pat įtraukti klausimai dėl „INVL Technology“  2018 m. uždirbto pelno paskirstymo, 2018 metų audituotos finansinės ataskaitos patvirtinimo, kiti klausimai.
 
Remiantis „INVL Technology“ audituotais rezultatais, bendrovės nuosavas kapitalas 2018 m. pabaigoje buvo 28 mln. eurų arba 2,3 euro akcijai ir per metus padidėjo 17,7 proc. (2017 m. pabaigoje siekė 23,8 mln. eurų arba 1,96 euro akcijai).Bendrovės grynasis pelnas, įvertinus finansinio turto perkainojimą, per 2018 metus siekė 4,2 mln. eurų ir buvo 3,2 proc. didesnis nei per 2017 metus.
 
2016 m. liepą „INVL Technology“ pradėjo veikti kaip uždaro tipo investicinė bendrovė (UTIB). Jos valdymą perėmė vienai pirmaujančių turto valdymo grupių Baltijos šalyse „Invalda INVL“ priklausanti bendrovė „INVL Asset Management“. UTIB „INVL Technology“ veiks iki 2026 m. liepos 14 dienos.

Grįžti į naujienų sąrašą