Audituoti „INVL Technology“ 2018 m. veiklos rezultatai

2018 m. gruodžio 31 d. „INVL Technology“ nuosavas kapitalas siekė 28 mln. EUR arba 2,30 euro akcijai.
Grynasis audituotas 2018 m. bendrovės pelnas siekė 4,2 mln. eurų.
 
Papildoma informacija:
Investicijų į informacinių technologijų verslus bendrovė „INVL Technology“ paskelbė audituotus 2018 m. rezultatus. Remiantis jais, bendrovės nuosavas kapitalas 2018 m. pabaigoje buvo 28 mln. eurų arba 2,3 euro akcijai ir per metus padidėjo 17,7 proc. „INVL Technology“ nuosavas kapitalas 2017 m. pabaigoje siekė 23,8 mln. eurų arba 1,96 euro akcijai.

„INVL Technology“ valdomų investicijų vertė 2018 m. pabaigoje sudarė 24,2 mln. eurų ir per metus padidėjo 16,4 proc. (2017 m. pabaigoje buvo 20,8 mln. eurų). Bendrovės grynasis pelnas, įvertinus finansinio turto perkainojimą, per 2018 metus siekė 4,2 mln. eurų ir buvo 3,2 proc. didesnis nei per 2017 metus.

Taip pat „INVL Technology“ paskelbė grynųjų aktyvų vertę 2018 metų pabaigoje. Ji siekė 28 mln. eurų, o bendrovės grynųjų aktyvų vertė akcijai buvo 2,3018 euro.

„INVL Technology“ yra investavusi į Norvegijos „Norway Registers Development AS“ su filialu Lietuvoje bei Norvegijos „NRD Companies AS“ su antrinėmis bendrovėmis Lietuvoje UAB „NRD Systems“, UAB „Etronika“, Tanzanijoje „Norway Registers Development East Africa Ltd.“, Ruandoje „Norway Registers Development Rwanda Ltd.“, Bangladeše „NRD Bangladesh Ltd.“ ir asocijuota įmone Ugandoje „Infobank Uganda Ltd.“. Taip pat „INVL Technology“ įmonių portfeliui priklauso Lietuvos UAB „Novian“ su antrinėmis UAB BAIP ir UAB „Acena“, UAB NRD CS, UAB „Algoritmų sistemos“, Estijos „Andmevara AS“ ir „Andmevara Services OÜ“ su antrine bendrove Moldovoje „Andmevara SRL“.
 
Pridedama:
2018 m. audituota metinė „INVL Technology“ informacija
Atsakingų asmenų patvirtinimas
Pagrindinių duomenų santraukaAsmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
Kazimieras Tonkūnas
UTIB „INVL Technology“ vadovaujantis partneris
El. paštas k.tonkunas@invltechnology.lt

Grįžti į naujienų sąrašą